Skip to content

肩頸前傾

〖個案分享〗肩頸前傾

所有個案 因多年久坐工作,令到肩頸前傾,出現富貴包頸部活動受限、經常出現痛感影響睡眠。經勁老師近兩個月的調整後。終於有覺好訓,可以正常活動頸部。 #手診勁 #手診 #個案分享 #肩頸前傾

〖個案分享〗肩頸前傾

所有個案 因為長時間辦公室工作,肩頸前傾,引致肩周炎。一直肩部痛症影響睡眠近兩個月。經勁老師調整後10次後,終於有覺好訓,而肩膀活動能力大有改善。 #手診勁 #手診 #個案分享 #運動拉傷

〖個案分享〗肩頸前傾

所有個案 〖個案分享〗30歲救護員因經常開車,背部肌肉緊張。經15次療程之後,背部肌肉放鬆,肩部肌肉放鬆,後手合十動作成功完成。 #手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸前傾

〖個案分享〗肩頸前傾

所有個案 〖個案分享〗80+歲退休伯伯長年肩頸前傾,影響生活質量。經過15次的調整,角度明顯改變,走路步伐都有改善。 #手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸前傾

〖個案分享〗肩頸前傾

所有個案 〖個案分享〗年輕救護員因經常開車引至圓肩,肩膀酸痛。經陳老師定期治理後,關節活動幅度明顯改善,而酸痛明顯減退。 #手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸前傾