Skip to content

寒背

〖個案分享〗肩頸問題

所有個案 退休叔叔,早年因工作關係,加入低頭族行列,肩頭如石頭般緊。經陳老師治療15分鐘後放鬆肩頸,成為抬頭族。 #手診 #手診勁 #個案分享 #寒背