Skip to content

運動扭傷

〖個案分享〗運動拉傷

所有個案 中年消防員因運動受傷近十年之久,試過多種療法,肩頭一直未能與手指相遇。經勁老師調整兩次,已有明顯改善,肩頭和手指可以相遇。 #手診勁 #手診 #個案分享 #運動拉傷

〖個案分享〗扭傷

所有個案 〖個案分享〗年輕的關小姐,從事服裝設計行業。星期一扭傷,但星期五要出Show!星期二晚急搵勁老師急救。星期五已復原。可以成功出Show! #手診 #手診勁 #個案分享 #扭傷 #極速見效

〖個案分享〗運動拉傷

所有個案 〖個案分享〗運動愛好者,因運動而拉傷後,勁老師透過推拿肩膊、物理治療超聲波及筯膜槍方法為患者治療。 30分鐘治療後,肩膊放鬆,手部抬起角度有明顯改善。 #手診勁 #手診 #個案分享 #運動拉傷