Skip to content

〖個案分享〗肩頸前傾

所有個案 因多年久坐工作,令到肩頸前傾,出現富貴包頸部活動受限、經常出現痛感影響睡眠。經勁老師近兩個月的調整後。終於有覺好訓,可以正常活動頸部。 #手診勁 #手診 #個案分享 #肩頸前傾

〖個案分享〗背部問題

所有個案 因高強度工作。十多年試過不同的治療方法,都不能處理背部問題,經常因為背肌緊張,影響生活質量。經過勁老師處理一個月後,背部問題得到舒緩,肩夾骨放鬆,令到他向後也能夠扣手。 #手診勁 #手診 #個案分享 #背部問題

〖個案分享〗背部問題

所有個案 30+組裝吊船的哥哥,熱愛運動,但長年工作令到腰部緊張,影響大腿的運動角度。經功老師調整1次後,大腿角度明顯提升,腰部也感到放鬆。 #手診勁 #手診 #個案分享 #背部問題

〖個案分享〗扭傷

所有個案 因工作不小心扭傷腳腕,多日未能消腫。經勁老師處理好後,立即見返腳眼,活動能力明顯提升。 #手診勁 #手診 #個案分享 #扭傷