Skip to content

〖個案分享〗肩頸前傾

〖個案分享〗年輕救護員肩頸前傾,加上日夜輪班,影響日常休息,經常頸肩痛。經勁老師調整舒緩兩個月,右肩右背痛感消失,肩頸前傾角度改善,休息質量提升。

#手診 #手診勁 #個案分享 #肩頸前傾