Skip to content

〖個案分享〗五十肩

〖個案分享〗中年工人姐姐,五十肩困擾生活近兩年時間。經過勁老師仔細檢查,搵到問題根源,即時初步治療。十五分鐘後,抬肩幅度已有明顯改善,痛楚亦減輕。

#手診 #手診勁 #個案分享 #五十肩